dit is een quote van Jan Jansen over Ronda Beheer BV