Gevolgen van de gaswinning in Groningen

Als erkend metselbedrijf in het Groninger land, krijgt Ronda Metselwerken veelvuldig te maken met de gevolgen van de aardbevingen in de provincie. Veel oudere (monumentale) panden zijn gesitueerd boven gaswinninglocaties van de NAM.

De gaswinning veroorzaakt zogeheten geïnduceerde aardbevingen: breuken in de zandsteenlagen, die opgewekt worden door de gasboringen. Deze geïnduceerde aardbevingen hebben in de afgelopen jaren lichte tot zeer zware schade toegebracht aan vele woningen, boerderijen en (monumentale) panden in de provincie Groningen. Scheuren, verzakkingen of afgebrokkelde delen: de gevolgen van de aardbevingen zijn groot voor huiseigenaren in de provincie.

Metselwerk oude panden

In Groningen staan veel oude woningen. Wanneer wij de vraag krijgen om schade aan een oude woning te herstellen, wordt ons vaak gevraagd of de stijl van de woning behouden wordt. Een verkeerde metsel- of voegtechniek kan er voor zorgen dat de woning een heel andere uitstraling krijgt.

Ronda Metselwerken is gespecialiseerd in het herstellen van oude gevels. Ons uitgangspunt bij de behandeling van een oude gevel is dan ook dat het bestaande metselwerk zoveel mogelijk geconserveerd wordt. Dat betekent dat we metselwerk pas vervangen op het moment dat herstel onmogelijk is, bijvoorbeeld vanwege scheurvorming. Andere garanties die we geven:

  • Het metselwerk wordt in hetzelfde verband gemetseld als het oude metselwerk.
  • De mortel is aangepast aan de samenstelling en hardheid van de bestaande mortel.
  • Als de stenen van de woning vervangen moeten worden, dan gaan we altijd op zoek naar de best passende steen. We kijken kritisch naar kleur, formaat, textuur en hardheid van de steen.

Voegwerk oude panden

Naast het metselwerk, vraagt ook herstellend voegwerk om een zorgvuldige benadering. Voegen zijn bedoeld om de gevel waterdicht te maken. De voeg is zeer bepalend voor de uitstraling van een pand. Oude gevels hebben vaak dunne voegen en bestaan, in sommige gevallen, uit kalkmortel. Dunne voegen ontstaan niet door ouderdom: men vond dunne voegen vroeger simpelweg mooier. De baksteen moest gezien worden, niet de voeg.

voegwerk-metselwerk-oude-panden

Essentie en structuur behouden

Met het vervangen van voegwerk is het van belang dat de essentie en textuur van een historische gevel worden behouden. Opvallend cementmortel schaadt niet alleen de uitstraling, maar sluit – vanwege de samenstelling – vaak ook niet goed aan op het historische metstelwerk.

Dit komt doordat moderne cementvoegen vaak te star zijn, waardoor ze niet goed aan het metselwerk hechten. De voeg kan daardoor zijn waterkerende functie niet goed vervullen. Bovendien kunnen er chemische reacties optreden die ernstige schade aan het historische metselwerk veroorzaken. Al met al is het daarom verstandig om alleen slechte delen van het voegwerk te vervangen. Een voeg is slecht op het moment dat deze niet meer waterdicht is.

Moet de voeg toch vervangen worden, dan is het verwijderen van de voeg een specialistische bezigheid. De nieuwe voeg moet namelijk aan de steen hechten en niet aan oude mortelresten die in de voeg zijn achtergebleven.

Heeft u een oud pand waarvan het metsel- en voegwerk hersteld moet worden? Neem eens contact met ons op. Ronda Metselwerken komt graag eens bij u langs om de benodigde werkzaamheden te bespreken.

Ronda-metselwerken